WYKONUJEMY

 

 • Indywidualne projekty budynków i obiektów budowlanych:

 

         -domy wielo/ jednorodzinne

         -budynki usługowe i przemysłowe

         -placów rekreacji i wypoczynku

         -budynków szpitalnych i opieki zdrowotnej

         -boiska sportowe

 

 • Adaptacje i zmiany projektów typowych
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków
 • Zmiany sposobu użytkowania
 • Ekspertyzy i opinie techniczne
 • Trójwymiarowe koncepcje dla wszystkich budynków
 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Badania geologiczne
 • Obsługa geodezyjna
 • Projekty branży konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacji sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds.zabezpieczeń p.poż., BHP       i sanitarno-higienicznych
 • Projekty rozbiórki
 • Kosztorysy
 • Nadzór autorski
 • Projekty wnętrz

 

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

 

 • Kierownika budowy
 • Sprawowania nadzoru autorskiego
 • Wykonywania charakterystyki energetycznej budynków

P R O J E K T E R

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Oferta

Kontakt

Realizacje

O firmie

                                                                                                                                                           ARCHITEKT     -    KIEROWNIK BUDOWY     -    KONSTRUKTOR  

603 130 601                              BIUROPROJEKTER@GMAIL.COM